...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 909 ครั้ง)